Kevätkokouskutsu 15.6.2024

31.05.2024

Järjestämme seuran kevätkokouksen Kesäjuhlien yhteydessä lauantaina 15.6.2024 klo 15.30 Aurinkolahden rannalla.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

 a)puheenjohtaja
  b)sihteeri
  c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d)ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama

toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8 Keskustellaan muista ajankohtaisista asioista

8 Päätetään kokous
 

Tervetuloa mukaan!