Optiman syyskokous 11.12.2022

24.11.2022

Tervetuloa kaikki Optima Thaiboxing Club ry:n jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen! Kokous pidetään tiistaina 21.12.2021 klo 18 alkaen zoomin välityksellä.

Esityslista:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja

10 Valitaan mahdolliset johtokunnan uudet jäsenet

11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Keskustellaan vapaamuotoisesti muista seuran asioista

14 Päätetään kokous